Distilatori pentru solvenţi serie Industriale

Caracteristici

Aparatele din seria Industriale ,sunt instalaţii de distilare/uscare ,cu un evaporator basculant sau fix (M)-cu operativitate fie la presiune atmosferică sau sub presiune,destinate special la recuperarea şi reciclarea solvenţilor contaminaţi,cu contaminanţi solizi; în acest caz se obţine un reziduu, în care va lipsi solventul.Aceste instalaţii sunt produse în serie cu capacitatea de încărcare de 150,250,400 litri.

Principiul de funcţionare

Fierberea solventului are loc într-un evaporator .Acest evaporator este înfăşurat într-o manta prin care circulă ulei diatermic, acesta din urmă fiind încălzit cu ajutorul unor rezistenţe electrice .Mantaua este legată cu o baie de ulei,iar nivelul uleiului poate fi controlat viziv, şi cu un robinet de evacuare. Circulaţia uleiului în timpul încălzirii este naturală(principiul difuziunii căldurii) , sau forţată (pompa P). Pompa de circulaţie al uleiului diatermic este obligatorie pentru toate instalaţiile cu încărcare automată (C),pentru instalaţii cu capacitate utilă superioară a 150 de litri,sau în cazul în care se doreşte a se utiliza temperaturi superioare a 180°C. O pompă de presiune cu inel lichid alimentată în circuitul închis ,cu sistemul de reducere a vaporilor ce evită fenomene de poluare ,crează o depresiune în interiorul evaporatorului,ceea ce duce la o scădere a temperaturii de fierbere al solvenţilor .Depresiunea creată de pompa de presiune este utilizată în mod manual sau automatic (C) pentru încărcarea solventului de distilat.

Un rotor cu braţe raşchiante cu lame reglabile în interiorul evaporatorului,acţionat de un reductor,agită continuu produsul de tratat ,permiţând complecta extracţie al solventului,evitând şi încrustarea pereţilor evaporatorului . Instalaţiile execută automat doua cicluri : -o primă fază de distilare ;care poate fi la presiunea atmosferică sau vid -o a doua fază de uscare;care vine în general efectuată în condiţii de vid ,ce determină o complectă separare al solventului reziduu şi contaminanţi,evitându-se astfel decompoziţia.Vaporii de solvent din faza de distilare sunt canalizaţi către un condensator ,răcit fie prin aer cu ajutorul unui motoventilator(A),fie apă (W) ,iar condensatul format este recuperat într-un rezervor. Rezidurile solide rezultate în urma procesului,se prezintă de obicei sub formă de granule (praf), şi sunt evacuate prin bascularea evaporatorului.

Cicluri operative

Ciclul operativ , în funcţie de tipul instalaţiei,poate fi :

-discontinuu; încărcarea solventului se face cu ajutorul unei pompe ce crează o depresiune , şi evacuarea manuală a rezidurilor solide rezultate în urma procesului.Durata ciclului este în medie de 3.30-5.00 ore

-continuu(Cn), încărcarea solventului şi evacuarea rezidurilor solide rezultate în urma procesului ,este automată.Instalaţiile pot funcţiona fără întreruperi 24 din 24 de ore.

Siguranţa

-În partea superioară a evaporatorului ,se află un robinet de siguranţă pentru suprapresiune

-încălzirea este controlată termostatic ,printr-un dublu control

-circuitele de condensare sunt controlate continuu pentru a preîntâmpina o eventuală supraîncălzire sau o insuficientă răcire

-instalaţiile cu ciclu continuu,sunt dotate cu circuite de autocontrol,care semnalează acustic şi viziv eventualele disfuncţiuni

Solvenţi distilabili

-solvenţi -inflamabili sau neinflamabili-cu temperaturi de fierbere superioare a 200°C

-solvenţi inflamabili cu temperaturi de autoaprindere apropiate temperaturii de fierbere

-solvenţi şi/sau contaminanţi ,termolabili,pentru a evita decompoziţia

Randament

Recuperarea solventului se face aproape în totalitate ,cu reziduri rezultate în urma procesului ce prezintă în urma analizelor chimice concentraţii inferioare limitelor admise ,astfel încât nu pot fi considerate reziduri toxice sau nocive.

înapoi la distilatori pentru solvenţi