Destillatie-apparatuur serie Industrial

 

De industriŽle modellen ( 150, 250, 400, 600, 1000 liters per batch) zijn indien gewenst voorzien van een schraapmechanisme met verstelbare bronzen messen dat de inhoud van de boiler constant in beweging houdt voor een maximale verwijdering van het oplosmiddel terwijl de verontreinigingen niet aan de bodem en de zijkanten van de boiler kunnen gaan kleven.

De boiler uit 8 mm dik roestvrij staal staat garant voor een hoge levensduur. De dimensionering van de geometrische capaciteit ten opzichte van het bevulvolume bevordert de perfecte scheiding tussen oplosmiddel en verontreiniging, terwijl meesleepeffecten geminimaliseerd worden. De hoge diameter/hoogte verhouding en het daaruitvolgende relatief hoge verdampingsoppervlak optimaliseren het proces en het gebruiksgemak van de machines en maken het verwijderen van het residue uitermate simpel.

 

 

Microprocessor Controle wordt gebruikt om de machine af te stemmen op de verschillende te behandelen produkten. Het destillatieproces kan onderverdeeld worden in maximaal 6 segmenten, waardoor het geheel afgestemd kan worden op de verschillende parameters van het te behandelen materiaal zoals kookpunt en verdampingswarmte. Door deze flexibele instelling is het mogelijk :

- een hoge scheidingsgraad te bereiken tussen vloeistof-vloeistof, vloeistof-vaste stof en een goede droogcyclus te bereiken.

- een goede bestrijding van eventuele schuimvorming uit te voeren.

- lineariteit en constantheid te garanderen van de verschillende temperaturen en temperatuurverschillen, ook wanneer de kooktrajecten van vloeistofmengsels zeer breed zijn.

- oplosmiddelen en thermo-labiele produkten goed en veilig te behandelen.

Alle Formeco units kunnen met een vacuumgroep verbonden worden zodat ook hoogkokende oplosmiddelen en oplosmiddelen met een kookpunt dichtbij de zelfontbrandingstemperatuur gerecycled kunnen worden.

Terug naar Oplosmiddel Destillatie-apparatuur