Instalaţii pentru tratamentul emulsiilor
provenite din degresări industriale
Rezidurile provenite din degresări metalice
Instalaţiile automate de degresat al solvenţilor cloruraţi,prevăd în ciclul operativ,reciclarea solvenţilor utilizaţi printr-o distilare continuă la presiunea atmosferică. În rezidurile de distilare ,constituite din uleiuri,grăsimi,metale,etc, solvenţii sunt prezenţi în proporţie de 20-50%. Această proporţie este consecinţa instabilităţii termice al solvenţilor cloruraţi de obicei,ce nu permit distilarea . Pe lânga cantitatea mare de solvent ce se regăseşte în reziduu,se adaugă şi dificultatea practică de a elimina acest reziduu,tocmai datorită concentraţiei mari de solvent. O imbunătăţire semnificativă se obţine în cazul distilării în vid,ce permite  o scădere a concentraţiei ,până la 5-8%.Soluţia pentru rezolvarea acestei probleme este implementarea în această distilare în vid ,aşa numitei distilări azeotropice.
Distilarea azeotropică în vid
În marile rafinării petrochimice,distilarea azeotropică în vid este o soluţie obişnuită ce se utilizează de decenii, şi este şi astăzi procesul cel mai adecvat în tratamentul solvenţilor instabili din punct de vedere termic,care nu se pot dizolva în apă,poluaţi de contaminanţi lichizi. FORMECO a creat un proces industrial,ce utilizează o instalaţie de dimensiuni mici şi un preţ scăzut,care reuşeşte să rezolve acest proces tehnologic relativ complex. În esenţă tratamentul constă într-o distilare "simplă" în vid al solventului contaminat în proporţie de circa 70-80%. Rezidurile concentrate rămase în evaporator ,datorită unui flux de vapori de apă vor pierde solventul rămas, în totalitate .Acest ciclu se va produce la temperaturi inferioare cu peste 20% faţă de cea critică de acidificare al solventului.

Rezultate
 • extragerea solventului distilat : >99.7%
 • solvent rămas în reziduu : 0.1-0.3%
 • obţinerea de reziduri ,care sunt la normă de lege şi pot fi eliminate fără costuri suplimentare
Instalaţiile
 • evaporatorul în oţel inox AISI 304 (Sistem UNI),are o manta prin care circulă ulei diatermic, încălzit de o rezistenţă electrică.
 • condensatorul de vapori ,care răceşte cu aer, are tuburi în oţel inox AISI 304 
 • rezervorul ce adună distilatul are un separator static de apă
 • generator de vapori de apă prin încălzire electrică şi alimentare automată
 • circuit de reciclare a apei de proces
opţional 
 • încarcărea automată al solventului contaminat
 • evacuarea automată al solventului distilat
 • evacuarea automată a rezidurilor 
 • ciclul de producţie programat printr-un microprocesor
 • filtru cartuş în linia de încărcare
înapoi la distilatori pentru solvenţi