Instalaţii de reciclat acizi

Obiectivul procesului

Recuperarea şi reutilizarea oricărei substanţe implicate într-un proces productiv,este soluţia cea mai convenientă pentru reducerea costurilor intreprinderii ,fie în termeni economici ,fie în termeni ecologici.Introducerea unei instalaţii Formeco Serie AR în ciclul productiv al intreprinderii ,permite o continuă regenerare a băii ,cu două avantaje evidente:

- economisirea în aprovizionarea cu materii prime

- întreţinerea unei calităţi constante a băii

Ce este dializa prin difuziune

Acizii anorganici utilizaţi în procesul industrial ,sunt un amestec de acid pur , în general diluat la 10-20%. Dializa prin difuziune, permite trecerea acidului printr-un pachet membrană de ioni al acidului pur, separându-se astfel de metalele grele prezente în aceste băi. Acidul  depurat va fi diluat cu apă demineralizată , în timp ce soluţia reziduală concentrată va fi evacuată.

Acizii reciclabili

Această tehnologie se poate utiliza cu succes în reciclarea acidului clorhidric,fluorhidric,azotic,sulfuric şi metilsulfuric.

Ciclul

Soluţia saturată de tratat pompată din baia galvanică în modulul de recuperat, traversează două sectoare,acel pachet membrană ,care după separarea de acidul pur va fi canalizată pentru a fi eliminată. Acidul pur prin intermediul pachetului membrană se diluază într-un flux de apă, care din punct de vedere cantitativ va da concentraţia acidului necesar procesului,soluţia astfel obţinută traversând în sens opus celălalt sector ,dând astfel origine la o nouă soluţie cu aceleaşi caracteristici ca şi cele originale.

Randamentul  

Nu tot acidul pur se va canaliza în noua soluţie.O parte ,cam 10-15% ,se va depune în baia suprasaturată, care după tratamentul de neutralizare, se va îndepărta împreună cu rezidul. În noua baie galvanică se va adăuga o  cantitate de acid proporţională cu pierderea. Funcţionarea continuă asigură un randament maxim al procesului.

Capacitatea instalaţiei

Instalaţia poate funcţiona 24 de ore din 24, iar întreruperea ciclului de producţie se poate face în perioada concediilor. De aceea, producţia zilnică a instalaţiei, se va decide în funcţie de cantitatea de acid necesară producţiei , împărţit la numărul de zile de funcţionare a maşinii.

Costurile

- Intervenţiile operatorului sunt prevazute doar la curăţirea filtrelor ,care vor trebui să se facă periodic.

- Neutilizarea apei demineralizate ,chiar dacă este recomandată de către productor ,nu alterează calitatea băii.

- Costurile de exerciţiu pot fi neglijate în parte ,pentru că se limitează doar la costul energiei electrice necesare funcţionării celor două pompe .Pachetul membrană este caracterizat printr-un regim de lucru îndelungat la acelaşi nivel, putând uşor să depăşească 20 de ani de lucru ,fără semnificative lucrări de întreţinere.Formeco garantează primii trei ani de viaţă.

înapoi la Produse